Kullanıcı Giriş

e-posta:
şifre:

Yeni Üyelik BaşvurusuHaberler

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Kursu

EMEK Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen "Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Kursu" EKMUD sponsorluğunda ve Doç. Dr. Bilgin Arda'nın koordinatörlüğünde, 6-7 Ocak 2012 tarihinde İzmir'de gerçekleşmiştir.

devamı »

EMEK 3. Online Yeterlik 1. Basamak Sınavı gerçekleşti

19 Kasım 2011 tarihinde EMEK 3. Online Yeterlik 1. Basamak Sınavı gerçekleşti. Sınavda birinci olan Dr. Derya Çağlayan'ı tebrik ediyor, başarılarının devmını diliyoruz.

devamı »


Türkiye için bir ilk olan yeterlik birinci basamak sınavını online olarak birlikte gerçekleştirdik. Konu ile ilgili Medimagazin'de yer alan habere ağaıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/tip-egitimi-tus/tr-internet-uzerinden-yeterlik-sinavi-2-22-32538.html

devamı »

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi "The Euroasian Journal of Medicine (EAJM)" adı altında yayın hayatına devam etmekte olup, 2000 yılından itibaren olan sayılarına online olarak http://www.eajm.org adresinden ulaşılabilmektedir.

devamı »

Tıpta Uzmanlık Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Tıpta Uzmanlık Kurulu, ilgili müfredat komisyonlarının çalışmalarını da dikkate alarak, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirlemiştir.

devamı »

e-Akademi Nedir?

Neden e-Akademi

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve artan bilgi akışı kendi dar çerçeveleri içerisine sıkışmış durağan yapıların yerini, gelişen, yenilenen dinamik oluşumların almasını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik, bilginin hızlı bir şekilde güncellendiği elektronik ortamların, özellikle bilgisayarların, öğrenim amaçlı kullanımını beraberinde getirmiştir. Eğitim ve öğretimi arttırabilmek için, organizasyonlar ve eğitim kurumları son iki dekattır, bilgi edinme teknolojilerini giderek artan hızda kullanmaktadırlar. Bu uygulamalar dünyada birkaç üniversite ile sinirli olmaktan çıkmış, pek çok enstitü, organizasyon, dernek, klinik ve tıbbi dergiler web sitelerinde üye ve çalışanları için sürekli eğitim çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Günümüzün internet çağı olduğu göz önüne alındığında, elektronik öğrenme çağa ayak uydurmayı sağlayan bir araç olarak ihtiyaca yanıt vermektedir. Doğası gereği e-öğrenme uzaktan ve kendi kendine öğrenme için uygun bir yöntemdir. Yüz yüze eğitime bir alternatif değil, aksine onu tamamlayıcı, destekleyici ve geliştirici bir öğretim yöntemidir. Yüz yüze öğretim yöntemleri ile birlikte kullanıldığında öğrenimin etkinliğini daha da artırır.

Tüm sağlık çalışanlarının ve toplumun eğitiminde kullanılabilmesi bakımından önemli bir öğrenme yöntemidir. Geleneksel yöntemlere karşı e-öğrenmenin en önemli avantajı, değişen ve gelişen bilimsel ihtiyaçların gereksinmelerine hızlıca ayak uydurabilme özelliğidir. Bunun yanında taşınabilir ve kolay ulaşılabilir oluşu kullanımını kolaylaştırır. Kullanıcılar kendi durumlarına, ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre öğrenme hız ve aktivitelerini kendileri ayarlayabilir. Kullanıcıların kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlar. Çeşitli karmaşık görüntüler kullanılabilir, simülatörlerle klinik uygulama öncesi simüle eğitim olanağına ya da gerçek yaşamdan simüle edilmiş problemlerin yönetimi konusunda prova yapmaya izin verir. Çekirdek müfredat programları ile ilişkilendirilip, gerekirse sertifikasyon sağlanabilir. Ayrıca diğer eğitim yaklaşımları ile e-öğrenme yöntemi maliyeti açısından kıyaslandığında, gün geçtikçe e-eğitim ucuz hale gelmektedir. Kendi kendini değerlendirme ve geribildirim sağlama, elektronik ortama özgü eşsiz bir özelliktir.

Geleneksel sınav sistemlerinin önemli sorunlarından biri de zaman kısıtlılığı nedeniyle öğrencinin mevcut eğitim içeriğinin sadece bir kısmından sınav edilebilmesi durumudur. Burada öğrenci sadece soru hazırlanan kısımdaki performansı ile değerlendirilir. Oysa e-öğrenmede kullanılan "on-line" değerlendirmeler ile söz konusu olan örnekleme hataları büyük ölçüde azaltılır. E-öğrenmede kullanıcı aldığı not, öğrenci tüm eğitim içeriği üzerinden değerlendirildiği için daha gerçekçi bir nottur. Çünkü e-öğrenmenin en büyük avantajı sınav ya da akreditasyonun sadece müfredattan değil, müfredatın detay bölümlerinde de yapılabilmesidir. Böylelikle neyin kapsam dâhiline alınması gerektiğiyle ilgili de hazırlayıcı veya uygulayıcı için herhangi bir kuşku kalmamaktadır.

Yukarıda sayılan avantajları yanında e-öğrenmenin dezavatajları da mevcuttur. Bir "web" sitesinden elde edilen bilgi doğruluğu, güncelliği ve anlamlılığı ölçüsünde kıymetlidir. Bu yüzden kullanılan materyalin kalite güvencesine gerek duyulur. Elektronik bilgi ortamlarında yararlanacağı içeriğe güvenebilmek için kullanıcı, bu hizmeti sağlayan otoriteden etkin bir kalite güvencesi bekler. Herhangi bir eğitim ortamı, içeriğinin her bir parçasının kontrol edilmesi mümkün olamayacak kadar geniş bir alandır. Bu nedenle eğitim içeriğinin kimler tarafından, nasıl ve hangi kurallarla hazırlanacağı kullanıcı açısından büyük önem taşır. Burada hazırlayıcı ve kullanıcı açısından beklentilerin oluşturulması ve karşılanıp karşılanmadığının sorgulanabilmesi için bir grup standartların belirlenmesi ve bunların yürürlükte olması gereklidir.

Materyalin mülkiyeti, entelektüel ürünlerin hakları ve telifi, günümüzde Web ortamlarının en sık tartışılan sorunları arasındadır. Yine alınan reklamların eğitimi gölgeleyeceği endişesi etik tartışmalara yol açmaktadır.

E-öğrenme ile ilgili en önemli risklerden biri de elektronik öğrenmeye fazla itimat edilmesidir. En başarılı uygulamaların geleneksel öğretim yöntemleri ile harmanlanmış öğrenme örnekleri olduğu asla göz ardı edilmemelidir. E-öğrenme, entegre bir eğitim sisteminin bir parçası olmalıdır.

Enfeksiyon hastalıkları için e-eğitim yapan sitelere örnek olarak CDC, John Hopkins Hastanesi, Clevland Clinic, Partner Infectious Clinic, Armed Forces Infectious Diseases Society web ortamlara verilebilir. Bu siteler öğrenci, asistan ve uzmanlara eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Bir kaç kelime ile de EMEK olarak biz neden e-eğitim için girişimlerde bulunduğumudan bahsetmek istiyorum. e-eğitim, Kanada da tip öğrencileri arasında %90 gibi yüksek oranlarda kullanılıp tercih ediliyor. Yapılan çalışmalar, e-eğitim ile uygulayıcıların analitik düşünme ve bilgi edinme kazanımlarının geliştirildiğini göstermektedir. Ayrıca kanıta dayalı tıp etkinliklerinde e-eğitim alanlarda literatür araştırma stratejilerinin arttığı ve kanıt değerlendirmesinde gelişme saptandığı çalışmalarla da bildirilmektedir. Ek olarak, e-eğitimin tutum üzerine etkisinin daha hızlı olması nedeni ile pratikte etkinliğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar e-öğretimin tutum kazandırmak, bilgilendirme dışında eğitim alanında motive edici olduğunu göstermektedir.

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde e-öğrenmenin kullanılmasının hızlı iletişim ve esnekliği ile etkin yanıtı hızlandırdığı bildirilmektedir. Bu bilimsel veriler ışığında e-eğitimin klasik eğitimin tamamlayıcı olduğu tartışılamaz. Bilgisayarların sayısı artıkça, boyutları küçüldükçe, fiyatları ucuzladıkça ve internet erişimi yaşamın her alanında yaygınlaştıkça, elektronik öğrenme (e-öğrenme) ortamına ulaşılabilirlik, neredeyse her yerden olanaklı hale geldikçe uzmanlık alanımızla ilgili dil olarak Türkçeyi kullanan hem internet üzerinden eğitim verebilecek hem de sınav yapılabilecek bir ortama ihtiyaç olduğu açıktır. Hem sınav hem eğitim üniteleri müfredatla ilişkilendirilebilir. Sistemin en önemli özelliğinden birisi de sınav başarısının sadece uygulayıcı tarafından bilinmesidir. Uygulayıcı konu ile ilgili bilgilerini yenileyip sınavı tekrar alıp başarısını da yükseltebilecektir. Modüllerin bilimsel içeriği ve sorumluluğu hazırlayıcılarına aittir. Sistem, modül hazırlamak isteyen herkese açıktır.

e-Akademinin hayata gelmesi için caba harcayan EMEK yönetim kurulu üyelerine, soru ve modül hazırlayarak katkıda bulunan meslektaşlarımıza, maddi destek verme konusunda yardımlarını esirgemeyen Türkiye EKMUD yönetim kurulu üyelerine, teknik destek veren Pleksus Bilişim çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Eğitim ve öğrenimde bir adım ileriye gidebilmek amacı ile hazırladığımız e-Akademi hepimizin katkıları ile güçlenecektir. Bu günden itibaren görev artik Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarına düşmektedir.


Prof. Dr. Canan Ağalar